adrerbjudande

VÅRA TJÄNSTER

Recover Industriservice är en del av Serwent.

Vi är Recover Industriservice


Recover Industriservice AB har en lång erfarenhet från branschen och grundades 1996. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster med huvudfokus på vatten & avloppstjänster som akuta stopp, stamspolningar, rörinspektion, rörinfodring och olika former av slamtömningar. Företaget erbjuder även tjänster kopplat till torrsug/grävsug, ADR & farligt avfall samt container och krantjänster. Recover Industriservice AB är en del av SERWENT, en ledande kraft inom vatten- och avloppsindustrin. Serwent samlar åtta framstående företag under en enhetlig plattform och befäster därmed sin position som den näst största aktören inom sektorn för underhåll av underjordisk infrastruktur (“UIM”) i Skandinavien.

Läs mer om oss

Vi är en del av


Gör samhällen tryggare genom att underhålla kritisk infrastruktur.

VATTEN & AVLOPP
Rörinfodring
Bostadsrätts-föreningar
Spoljour
ADR-Tjänster
Torrsug
Slamsugning
Container
Vattenrening