VÅRA TJÄNSTER

Recover Industriservice är en del av Serwent.

Läs mer om oss

Vi är Recover Industriservice


Ett prioriterat område är arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill att våra medarbetare ska jobba säkert och har en ambition att minska ner på tungt och enformigt arbete. Just därför har vi stort fokus på att arbeta med riskobservationer för att komma tillrätta med risker vi möter varje dag. Recover Industriservice mäter och kommunicerar ut riskobservationer, olyckor med och utan sjukfrånvaro månatligen.

Skadefria månader

Vi firar också skadefria månader med tårta och skänker pengar till välgörande ändamål som medarbetarna i organisationen har röstat fram. Bland annat  BarncancerfondenSuicide Zero och Maskrosbarn. Här kan du läsa med om vilka organisationer vi valt i år. Recover Industriservice säkerställer också att alla våra medarbetare har sin personliga skyddsutrustning samtidigt som vi investerar i modern utrustning.

Läs mer om oss

Vi är en del av


Gör samhällen tryggare genom att underhålla kritisk infrastruktur.

VATTEN & AVLOPP
Slamsugning
Rörinfodring
ADR-Tjänster
Torrsug
Container
Bostadsrätts-föreningar
Spoljour
Vattenrening