SLAMSUGNING

SLAMSUGNING


Recover Industriservice suger och tömmer allt från 3-kammarbrunnar till bensinstationsslam. Till vanligheten hör tömning av fettavskiljare åt restauranger/gatukök etc. Vi utför också slamsugning på kommunala uppdrag.

Telefon:
Gävle 010 – 143 05 51
Göteborg 010 – 143 05 15
Stockholm 010 – 143 09 97
Uppsala 010 – 143 09 65
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 – 143 03 25