Avloppsrensning

AKUT STOPP I AVLOPPET?
Recover Industriservices jour står redo att lösa alla typer av stopp i avloppen – dygnet runt. Med professionella verktyg och engagerade medarbetare med stor erfarenhet får du snabb hjälp med avloppsspolning – utan väntetid. Recover Industriservice helhetsansvar bygger på att vi har allt inhouse vilket garanterar jämn, hög kompetens, bra jouravtal och många spolbilar i tjänst. Kontakta oss!

Telefon:
Gävle 010 – 143 05 51
Göteborg 010 – 143 05 15
Stockholm 010 -143 09 95
Uppsala 010 – 143 01 30
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 – 143 03 20

Stamspolning, avloppsrensning och stambyten i alla ära men det finns faktiskt väldigt mycket du som boende i lägenhet eller villa kan göra själv för att underhålla och behålla dina avlopp så rena och välfungerande som möjligt. Ge dina avlopp lite uppmärksamhet då och då – det tjänar du på. En vattenskada blir alltid kostsam med dyra och tidskrävande återställningsarbeten. Här har vi samlat våra bästa tips!

  • Inget fett i vasken! Torka ur stekpannor med hushållspapper och släng i soporna. Kaffesump och andra matrester likaså. Fett stelnar och bildar trånga passager samt fräter på rörens insida.
  • Spola i toaletterna några extra gånger innan och efter en längre resa. Toalettavloppen är självrensande och lever alltid på sin sista spolning.
  • Skölj ur badrummets övriga avlopp ordentligt med vatten innan och efter en längre resa. Även här gäller att avloppen lever på sin sista spolning. Mycket vatten och ofta är bra!
  • Häll kokande vatten och lite diskmedel i avloppen en gång i veckan eller när det börjar klucka i avloppen.
  • Använd ALDRIG kemiska propplösningar. Aldrig!
  • Installera en finmaskig avloppssil i duschavloppet och rensa bort hår efter varje dusch.
  • Underhållsspola avlopp och stammar regelbundet även i villa. Var femte år är en bra riktlinje.

Om avloppsröret är skadat eller igensatt kan vattnet inte passera genom rören. Du hör då istället ett bubblande och kluckande ljud. Innan vattnet börjar stiga upp ur avloppet är det dags att rensa avloppet ordentligt. Om det inte hjälper att rensa är en avloppsspolning ett bra alternativ.

Bakterierna i avloppsvattnet kan vara hälsofarliga och leda till illamående, kräkningar, influensaliknande symtom och andra sjukdomar. En spolning av avloppet rensar upp och håller det rent. Gör du återkommande underhållsspolningar av hela systemet håller du det i trim och rent under tid.

För att förebygga och motverka igensatta avloppsledningar är det viktigt att du regelbundet underhåller dem med spolning. Recover Industriservice använder högtrycksspolning, vilket innebär att vi spolar med vanligt vatten men med ett riktigt högt tryck som avlägsnar avlagringar och annat som kan orsaka stopp i avloppet och hindra ett bra flöde. Arbetsmetoden bygger på en beprövad och modern teknik som är skonsam för ledningar och som inte påverkar vår miljö.

Avloppsstopp som inte åtgärdas korrekt och ordentligt kan innebära stora kostnader för dig som fastighetsägare. Om du inte rensar ordentligt eller väntar för länge blir sedimenteringen på insidan av rören hårdare med tiden vilket leder till ännu mer jobb. Recover Industriservice lämnar fast pris på normala avloppsstopp under ordinarie arbetstid.

Fast pris – 2.950 kr inkl moms med ROT-avdrag!
Priset gäller från april 2024. Lokala avvikelser kan förekomma. Priset gäller dagtid och är beräknat på ett normalstopp som tar max 2 h inklusive resa t/r. Arbetsmanskap och spolbil ingår.