Fräsning

Fräsning, även kallat mekanisk rensning, är en metod som används för att avlägsna t. ex. kalkbeläggningar, grova rostbeläggningar, betongrester och spackel i avloppen.

Telefon:
Gävle 010 – 143 05 51
Göteborg 010 – 143 05 15
Stockholm 010 -143 09 95
Uppsala 010 – 143 01 30
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 – 143 03 20

När spolning inte är tillräckligt

Vid fräsning används en rensmaskin där vajern är bestyckad med kätting. Vilken typ av kätting bestäms utifrån material och dimension på ledningarna. Inför varje fräsning genomför vi alltid en rörinspektion, på så sätt skapar vi oss ett underlag för bästa möjliga resultat.

Ledningarna inspekteras även efter genomförd fräsning för att kontrollera skicket på röret och att all beläggning har avlägsnats. Det går också att fräsa bort rötter i ledningar, även kallat rotskärning. Det görs antingen med fräsmaskin eller speciella spolmunstycken som ofta är utrustade med kättingar.