Säkerhet, hållbarhet och kvalitét

VI TAR VÅR DEL AV MILJÖANSVARET

På Recover Industriservice är hållbarhet och våra anställda en grundförutsättning för vår verksamhet och är därför centralt i vår strategi och utveckling. Som medlemmar av FN:s Global Compact Initiative arbetar vi hårt för att säkerställa att både Recover Industriservice och våra intressenter arbetar i linje med de tio principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö. Dessutom erkänner vi också vikten av FN:s globala mål (Sustainable Development Goals/SDGs) och låter dem forma vår strategi för hållbarhet. På Recover Industriservice har vi valt att förkroppsliga detta genom vår ”Trippel Zero-strategi”. Vi strävar efter noll olyckor, skapa noll avfall och släppa ut noll koldioxid.

För mer information om hur vi arbetar med hållbarhet, ladda ner vår hållbarhetsrapport 2022.

Recover Industriservice – Beskyddaren i vardagen för en hållbar värld