Om oss


Recover Industriservice AB har en lång erfarenhet från branschen och grundades 1996. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster med huvudfokus på vatten & avloppstjänster som akuta stopp, stamspolningar, rörinspektion, rörinfodring och olika former av slamtömningar. Företaget erbjuder även tjänster kopplat till torrsug/grävsug, ADR & farligt avfall samt container och kranstjänster. Recover Industriservice AB omsätter runt 350MSEK och har över 200 anställda i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Gävle. Bolaget täcker även närliggande orter med sina tjänster. Bolagets kunder är allt från fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industribolag, byggbolag, kommuner och privatpersoner. Bolaget har en av branschens mest omfattande fordonspark med över 150 fordon.

Recover Industriservice AB är en del av SERWENT, en ledande kraft inom vatten- och avloppsindustrin. Serwent samlar åtta framstående företag under en enhetlig plattform och befäster därmed sin position som den näst största aktören inom sektorn för underhåll av underjordisk infrastruktur (“UIM”) i Skandinavien.

SERWENT omsätter runt 1 miljard SEK och finns i Norge, Danmark och Sverige. Totalt har gruppen över 450 anställda.

SERWENT ingår i samma grupp som Recover Group och ägs av EQT som är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med över 25 års erfarenhet av företagsförvärv och utveckling av dessa. Bolaget har idag cirka 20 aktiva fonder som investerat i 140 företag runt om i världen, som tillsammans har över 158 000 anställda.

Certifikat och tillstånd

Innehåll i integritetspolicy för Recover AB, Recover Riv & Håltagning och Recover Riv & Sanering

 • Vilka uppgifter samlar vi in?
 • Hur samlar vi in dina uppgifter?
 • Hur kommer vi att använda dina uppgifter?
 • Hur lagrar vi din data?
 • Marknadsföring
 • Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 • Sekretesspolicyer för andra webbplatser
 • Ändringar i vår sekretesspolicy
 • Hur man kontaktar oss
 • Hur man kontaktar lämplig myndighet

Se vår integritetspolicy

Recovers certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi är certifierade enligt:

 • ISO 9001:2015 (Kvalitet)
 • ISO 14001:2015 (Miljö)

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Recover AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt Swedac ISO/IEC 17020. Ackrediteringen innebär att vi har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra cisternkontroller och 5-års kontroller av oljeavskiljare samt kontroll av fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning
 • Tillstånd att hantera asbest vid analys
 • Diverse tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet m.m.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

 • ID06 registrerat företag
 • Medlem i Saneringsföretagens Riksförbund

Vi på Recover Industriservice tar säkerhet på största allvar och jobbar aktivt med att öka medvetenheten kring riskerna runtomkring oss för att på så sätt minska våra olyckor.

Sedan 2021 har vi firat våra skadefria månader med tårta, men också med att skänka 5 000 kr till välgörande ändamål. Detta till organisationer som våra medarbetare själva har fått rösta fram. Under 2022 bidrog vi med runt 50 000 kr till Barncancerfonden, Suicide Zero och Maskrosbarn. Nu har andra kvartalet avslutats och vi har gjort det utan en olycka med sjukfrånvaro. Superkul!

Vi har firat detta både med tårta och genom att betala in 5 000 kr vardera till utvalda organisationer enligt nedan. Tack alla som har varit med och bidragit. Fortsätt att jobba säkert!

Januari: Maskrosbarn
Februari: Bröstcancerfonden
Mars: Prostatacancerförbundet
April: Min Stora Dag
Maj: Börje Salmings ALS-stiftelse
Juni: Barncancerfonden
Juli: Bröstcancerfonden

Recover Industriservice AB = Omtänksamma