Om oss


Recover Industriservice AB har en lång erfarenhet från branschen och grundades 1996. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster med huvudfokus på vatten & avloppstjänster som akuta stopp, stamspolningar, rörinspektion, rörinfodring och olika former av slamtömningar. Företaget erbjuder även tjänster kopplat till torrsug/grävsug, ADR & farligt avfall samt container och krantjänster. Recover Industriservice AB omsätter runt 350MSEK och har över 200 anställda i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Gävle. Bolaget täcker även närliggande orter med sina tjänster. Bolagets kunder är allt från fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industribolag, byggbolag, kommuner och privatpersoner. Bolaget har en av branschens mest omfattande fordonspark med över 150 fordon.

Recover Industriservice AB är en del av SERWENT, en ledande kraft inom vatten- och avloppsindustrin. Serwent samlar åtta framstående företag under en enhetlig plattform och befäster därmed sin position som den näst största aktören inom sektorn för underhåll av underjordisk infrastruktur (“UIM”) i Skandinavien.

SERWENT omsätter runt 1 miljard SEK och finns i Norge, Danmark och Sverige. Totalt har gruppen över 450 anställda.

SERWENT ingår i samma grupp som Recover Group och ägs av EQT som är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med över 25 års erfarenhet av företagsförvärv och utveckling av dessa. Bolaget har idag cirka 20 aktiva fonder som investerat i 140 företag runt om i världen, som tillsammans har över 158 000 anställda.

Miljöpåverkan

Underhåll av underjordisk infrastruktur och rörledningar är avgörande tjänster för att samhällen ska fungera. Tillgång till rent vatten och sanitet har blivit centrala för mänskliga rättigheter och störningar riskerar att påverka människor och samhällen på ett negativt sätt. Även om hållbarhet är en viktig del av vår arbetsdag, förbrukade SERWENT närmare 3 miljoner liter diesel 2023 med ett beräknat koldioxidavtryck på 6500 ton.
Som en av de största nordiska aktörerna inom vår bransch vill SERWENT ta ansvar för vår miljöpåverkan och visa vägen. Trots att under flera år målmedvetet arbetat med utsläppsreducerande åtgärder och hållbara lösningar inom vatten- och avloppsområdet kan SERWENT idag stolt tillkännage ett nytt samarbete med CHOOOSE för att kompensera våra koldioxidutsläpp.

Kundnöjdhet

Tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet.
Recover Industriservice
övergripande målsättning är kundtillfredsställelse och att varje utfört arbete ska generera en nöjd kund. Det ska uppnås genom tillgänglighet, snabb service och hög kvalitet när kundens behov uppstår – oavsett tid på dygnet. Att anlita Recover Industriservice innebär trygghet i form av rätt kompetens, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga, arbetsmiljömässiga och etiska krav. Vi tror på att en nöjd kund är en återkommande kund och därför har vi alltid en ambition att stämma av med kunden om vi har levt upp till dennes förväntningar. Det gör vi genom att skicka ut en kundundersökning via SMS efter slutförd fakturering men också genom avslutsmöten i större projekt. Parallellt med detta har vi löpande kontakt med våra kunder under projektets gång.

Arbetsmiljö & säkerhet

Ett prioriterat område är arbetsmiljö och säkerhet. Vi vill att våra medarbetare ska jobba säkert och har en ambition att minska ner på tungt och enformigt arbete. Just därför har vi stort fokus på att arbeta med riskobservationer för att komma tillrätta med risker vi möter varje dag. Recover Industriservice mäter och kommunicerar ut riskobservationer, olyckor med och utan sjukfrånvaro månatligen.

Skadefria månader

Vi på Recover Industriservice tar säkerhet på största allvar och jobbar aktivt med att öka medvetenheten kring riskerna runtomkring oss för att på så sätt minska våra olyckor.

Sedan 2021 har vi firat våra skadefria månader med tårta, men också med att skänka 5 000 kr till välgörande ändamål. Detta till organisationer som våra medarbetare själva har fått rösta fram. Under 2022 bidrog vi med runt 50 000 kr till Barncancerfonden, Suicide Zero och Maskrosbarn.

Under 2023 valde medarbetarna ut Maskrosbarn, Bröstcancerfonden, Prostatacancerförbundet, Min Stora Dag, Börje Salmings ALS-stiftelse samt Barncancerfonden. Totalt skänkte vi 40 000 kr under 2023 till dessa organisationer.

För 2024 har vi bland annat valt ut Vid din sida och Rädda barnen.

Tack alla som har varit med och bidragit. Fortsätt att jobba säkert!

Certifikat och tillstånd

Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt Swedac ISO/IEC 17020. Ackrediteringen innebär att vi har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra cisternkontroller och 5-års kontroller av oljeavskiljare samt kontroll av fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Recover Industriservices certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi är certifierade enligt:

 • ISO 9001:2015 (Kvalitet)
 • ISO 14001:2015 (Miljö)
 • ISO 45001 (Arbetsmiljö)

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Innehåll i integritetspolicy för Recover Industriservice AB:

 • Vilka uppgifter samlar vi in?
 • Hur samlar vi in dina uppgifter?
 • Hur kommer vi att använda dina uppgifter?
 • Hur lagrar vi din data?
 • Marknadsföring
 • Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 • Sekretesspolicyer för andra webbplatser
 • Ändringar i vår sekretesspolicy
 • Hur man kontaktar oss
 • Hur man kontaktar lämplig myndighet
Se vår integritetspolicy
 • ID06 registrerat företag
 • STVF – Sveriges TV-inspektions Företag
 • BRIF – Branchföreningen för relining i fastigheter
 • STOR – Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening
 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning
 • Tillstånd att hantera asbest vid analys
 • Diverse tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet m.m.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.