Ombud - Farligt avfall

Nya skärpta rapporteringsskyldigheter för farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 har alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar eller mäklar med farligt avfall skyldighet att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfallet till Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Uppgifterna ska rapporteras in kontinuerligt.

Vi hjälper er att sköta rapporteringen
Som ert ombud övertar vi ansvaret för den omfattande rapportering av det farliga avfallet till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. Kostnaden för tjänsten är per rapport till avfallsregistret och debiteras i samband med ordinarie fakturering.

Godkänna ombud
För att godkänna Recover som ert ombud fyller ni i formuläret nedan så återkommer vi med ett avtal.

Ombudsansökan - Farligt avfall