Rörinspektion

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Men för att ta reda på rörens skick för att veta när det är dags att renovera eller byta ut ska du låta göra en rörinspektion med kamera. En rörinspektion är också lämplig om du har problem med driften för att ta reda på vad det är som orsakar felet eller som besiktningsverktyg inför eller efter en byggnation eller renovering. Recover Industriservice filmar rören från insidan med hjälp av avancerad inspektionsutrustning för att inspektera alla typer av ledningar, både i mark och fastighet. På så sätt upptäcker man sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål som stenar och inträngande rötter.

Rörinspektionn

Rörinspektion Stockholm
Tel: 010-143 09 95
Mail: order.isstockholm@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinspektion Gävle
Tel: 010-143 05 51
Mail: order.isgavle@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinspektion Uppsala
Tel: 010-143 01 30
Mail: order.isuppsala@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinspektion Mälardalen
Tel: 010-143 03 20
Mail: order.ismalardalen@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinspektion Göteborg
Tel: 010-143 05 15
Mail: order.isgoteborg@recover.se
Offert: offert@recover.se

Med hjälp av inbyggd radiosändare kan ledningar lokaliseras och kartläggas ovanför mark/golv. Befintliga ritningar kan då uppdateras enkelt och noggrant. Dokumentationen lagras både digitalt och i pappersform, och filmerna arkiveras digitalt. Med Recover Industriservice som partner får du en besiktning av rörens kondition utförd enligt T25, vilket är den högsta branschstandarden och inkluderar även all dokumentation och färdigt offertunderlag för vidare åtgärder.

Vid behov spolar vi ledningen som ska inspekteras. På så sätt ser vi rörväggen bättre och kan bedöma ledningens kondition. Vi antecknar dimension, rörtyp, läge och annan relevant information i inspektionsprogrammet. Inspektionsutrustningen mäter även ledningens lutning. När en avvikelse påträffas under en rörinspektion stannas kameran och observationen dokumenteras av operatören. Kamerorna kan rotera 360 grader och har zoom-funktion för att göra det möjligt att ta detaljrika bilder även i svåra miljöer. Räckvidden är upp till 500 meter från startpunkten.

Recover Industriservice är utbildade och auktoriserade för utförande av rörinspektioner enligt STVF:s T25 vilket är en tydligt utformad branschstandard. Det garanterar att du får en korrekt, jämn och uppföljningsbar kvalitet på både utförandet och dokumentationen. Beroende på vilken typ av syfte rörinspektion har, finns specifika krav på kamerautrustning, tillvägagångssätt och dokumentation. Du får rätt och tydligt underlag för att kunna fatta ett snabbt beslut av vidare åtgärder.

Rörinspektion är lämpligt för:

  • Felsökning av rör
  • Besiktning av rörens funktion eller kondition
  • Slutbesiktning av nya eller renoverade rör
  • Underhållsarbete för att minimera risken för kostsamma skador
  • Återkommande driftstörningar i rör

Om du misstänker ett läckage i din fastighets rörsystem har Recover Industriservice utrustningen för felsökning. Kameran lokaliserar olika typer av läckage och när vi konstaterat läckaget så får du en sammanfattande dokumentation av skadans art och omfattning. Recover Industriservice hjälper dig även med kontakten med ditt försäkringsbolag.