Spolning av markledning

Vi spolar markledningar samtidigt som vi spar färskvatten.

Telefon:
Gävle 010 – 143 05 51
Göteborg 010 – 143 05 15
Stockholm 010 -143 09 95
Uppsala 010 – 143 01 30
Västmanlands-, Södermanlands- eller Närke Län 010 – 143 03 20

Vår spolbil sparar 20 miljoner liter vatten per år!

Recover Industriservice spolbil med Recycler-tekniken är det optimala valet för spolning av markledningar, oavsett om du ska ta bort förträngningar, utföra förebyggande rengöring, färdigställa nyetablerade kloaker och liknande.

Det är också det perfekta valet om du ska göra rent för TV-inspektion och rörinfodring, som även kallas relining. Vår recycler återanvänder spolvattnet kontinuerligt.

Processen är helautomatisk och byggd för att klara det kalla nordiska klimatet.