Stamspolning

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Recover Industriservice utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – ett smart, miljövänligt och hållbart sätt att öka livslängden på avloppssystemet. Och du, kostnaden är inte alls så hög som de flesta tror. Det är en bra investering i både tid och pengar. Ring oss idag så får du prisförslag och mer information!

Alla fastigheter måste någon gång genomföra ett byte av avloppsstammarna, en dyr åtgärd som du kan förebygga med regelbundet underhåll. Vi på Recover Industriservice utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – ett smart, miljövänligt och hållbart sätt att öka livslängden på avloppssystemet. Recover Industriservice är noga med att spola alla stammar och grenar, och arbetar alltid enligt branschbestämmelser (ABT06) för rätt utförande och gällande garantier.

Att få stopp i avloppen i badrum, kök eller tvättstuga händer lite då och då. För det mesta kan problemet lösas genom att man rensar avloppet under diskhon eller i duschen. Men om det ofta blir stopp i avloppsstammarna i huset, eller om vattnet verkar rinna ut långsamt i avloppen kan stamspolning vara lösningen. Stamspolning är den enklaste och effektivaste typen av avloppsrengöring i villor, flerbostadshus och kontorsfastigheter.

Regelbunden stamspolning bidrar till att avloppssystemet fungerar problemfritt så länge som möjligt, vilket innebär att du sparar pengar långsiktigt. Hur ofta du behöver genomföra en stamspolning beror på vilken typ av rör du har, hur rör och ledningar är lagda, hur avloppen används och hur hela systemet har skötts genom åren. Se till att stamspola vart tredje till femte år, så förebygger du problem.

När vi på Recover Industriservice gör en komplett stamspolning spolar vi samtliga spillvattenledningar som ansluter på samma system. Det är viktigt att spola igenom hela systemet, annars är risken att det snabbt blir stopp igen. Fastighetens vatten eller avlopp behöver inte stängas av.

Arbetet utförs skonsamt och effektivt genom att hett vatten spolas genom rören med ett anpassat tryck på 100-400 bar.

En stamspolning börjar med att vi spolar rören från bottenplan eller källaren, ut till anslutningen i gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt ska finnas i husgrunden. Om din fastighet saknar rensluckor kan vi ta upp hål och montera rensluckor inför stamspolningen.

När rören ut till gatan är spolade och fria från avlagringar och smuts arbetar vi oss uppåt i huset och fortsätter spolningen genom alla avloppsgrenar. Slutresultatet är att hela avloppsnätet är genomspolat och rent från avlagringar och proppar. När stamspolningen är färdig lämnar vi givetvis funktionsgaranti på avloppssystemet.

Stamspolning i villor och radhus
Från spolbilen drar vi in en slang och ansluter den till avloppet genom tvättställ, golvbrunnar eller exempelvis en renslucka. Slangen har ett särskilt munstycke som drar sig genom systemet och spolar rent det inifrån.

Stamspolning för flerbostadshus och kontorsfastigheter
Antalet lägenheter som vi hinner med per dag beror på omständigheterna. Om du vill kan vi ta hand om hela processen, inklusive information till fastighetens invånare och insamling av nycklar.

Dåligt flöde eller stopp i avloppet beror vanligtvis inte på att avloppsstammarna i fastigheten är utslitna. Anledningen är oftast beläggningar av fett inne i rören i kombination med låg varmvattentemperatur, eller att något främmande föremål fastnat.

Rör som är fulla med avlagringar och delvis igensatta ger inte bara problem med långsam avrinning. Om det även kluckar, låter och luktar illa från avloppet trots att vattenlåset är rensat, är det dags för en stamspolning.

Med stamspolning kan du förhindra att avloppsrören sätts igen helt och orsakar översvämning som leder till kostsamma fuktskador.

Har du frågor om avloppsstammar, stamspolning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp? Kontakta oss på 0771-103 500.