ADR-tjänster


Recover Industriservice fungerar som en rikstäckande samlingstjänst med rätt kunskap, rätt fordonsflotta och rätt auktorisering. Till våra utbildade chaufförer av ADR-anpassade lastbilar kan du tryggt lämna över transporten av olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter – säkert och effektivt. Vi är en av Länsstyrelsen godkänd leverantör och har de ackrediteringar som säkerställer att arbetet blir utfört enligt lagar och krav.