ADR-tjänster

Se aktuellt erbjudande

Recover Industriservice fungerar som en rikstäckande samlingstjänst med rätt kunskap, rätt fordonsflotta och rätt auktorisering. Till våra utbildade chaufförer av ADR-anpassade lastbilar kan du tryggt lämna över transporten av olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter – säkert och effektivt. Vi är en av Länsstyrelsen godkänd leverantör och har de ackrediteringar som säkerställer att arbetet blir utfört enligt lagar och krav.

Effektiv hantering av oljeavskiljare & tvättrännor

Recover Industriservice gör det enkelt för dig att sköta underhållet av er oljeavskiljare och tvättrännor, samtidigt som du undviker onödiga produktionsstopp. Vi utför även besiktningar av oljeavskiljare. Med vårt engagemang och expertis tar vi hand om helheten kring rutiner, dokumentation och eventuella myndighetskontakter.

20% rabatt på ADR Kombi*

vid besiktning & tömning av oljeavskiljare och tvättrännor

*Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6, 2024 och på ordinarie timpris.

Vi erbjuder
  • Tömning av oljeavskiljare och tvättrännor.
  • Underhållskontroll av oljeavskiljare, inklusive
    dokumentation.
  • 5-års SWEDAC ackrediterad besiktning, för att säkerställa att anläggningen uppfyller ställda krav enligt SS EN 858-2.
  •  Vattenprovtagning för att säkerställa att verksamheten håller sig inom ramen för tillsynsmyndighetens uppsläppskrav.
  • Rengöring och kontroll av tungmetallavskilljare med vår spolutrustning för hydro 1000-5000.

Varför välja Recover Industriservice?

När du anlitar oss kan du vara säker på att din oljeavskiljare fungerar som den ska och uppfyller ställda lagkrav. Vi erbjuder professionell service i rätt tid, vilket minimerar risken för driftstopp och säkerställer din verksamhets fortsatta drift.

Kontakta oss idag!

Vi finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Gävle & Mälardalen.
010 – 143 01 47 | adr@recover.se | recoverindustriservice.se

Se fler kontaktuppgifter här