Bostadsrättsföreningar


Fastighetsunderhåll för avlopp och vatten
Det är inte alltid helt lätt var man som bostadsrättsförening ska vända sig när det gäller underhåll av stammar och avlopp. Hos Recover Industriservice får du hjälp med alla frågor rörande vatten och avlopp såsom spolningar, rörinspektioner och rörinfodringar samt all renoveringsplanering och löpande underhåll. Allt för att underlätta vardagen för dig som bostadsrättsförening och fastighetsägare.

Om föreningen tecknar ett kostnadsfritt jouravtal så säkrar ni att varje ny styrelse även i framtiden vet vem de ska vända sig till för frågor om vatten och avlopp – i akuta situationer eller planerade renoveringar. Recover Industriservice håller dessutom i all dokumentation för föreningens räkning och flaggar upp för kommande stamspolning i rätt tid.

Tjänster för BRF:er

Om din bostadsrättsförening behöver hjälp med underhållet av rör och ledningar så har ni i Recover Industriservice en erfaren partner som hjälper till hela vägen. Det gör styrelsearbetet både lättare och roligare. Vi tror på valfrihet och kan skräddarsy ett upplägg efter föreningens behov. Föreningen kan också ansluta sig till vårt kostnadsfria jouravtal så har ni tillgång till akut och prioriterad uttryckning vid till exempel vattenläckor.

Spoljouravtal – Anslut din bostadsrättsförening kostnadsfritt till ett spoljouravtal hos Recover. Du får snabb och framförallt prioriterad hjälp vid till exempel en vattenläcka eller stopp i avloppen.

Stamspolning – Avloppet i en bostadsfastighet bör kontrolleras och spolas regelbundet. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.

Rörinspektion / STVF – Filmning av ledningar med avancerad inspektionsutrustning. Upptäck sprickor/rörbrott och läckage innan det är för sent.

Rörinfodring – Vi gör nya rör inuti de befintliga, du slipper krångliga och tidskrävande stambyten. En rörinfodring sparar tid, pengar och miljö då inga rivningsarbeten krävs.

Torrsugning – Visste du att en torrsug är som en stor dammsugare som både kan suga och blåsa ut material? Vi jobbar bland annat med energieffektivisering i er fastighet kopplat till byte av isolering på vinden.

Telefon
Uppsala Län 010 – 143 01 30
Stockholms Län 010 – 143 09 95
Göteborg
010 – 143 05 15
Västmanlands-, Södermanlands-, Närke Län 010 143 03 20

Avloppet i en bostadsfastighet bör kontrolleras och spolas regelbundet. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.

När vi gör en komplett stamspolning spolar vi samtliga spillvattenledningar som ansluter på samma system. Det är viktigt att spola igenom hela systemet, annars är risken att det snabbt blir stopp igen. Fastighetens vatten eller avlopp behöver inte stängas av. Recover arbetar alltid enligt fackmannamässig branschstandard för rätt utförande och gällande garantier.

Arbetet utförs skonsamt och effektivt genom att hett vatten spolas genom rören med ett anpassat tryck på 100-400 bar. Vi spolar rören från bottenplan eller källaren, ut till anslutningen i gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt ska finnas i husgrunden. Om din fastighet saknar rensluckor kan vi ta upp hål och montera rensluckor inför stamspolningen. När rören ut till gatan är spolade och fria från avlagringar och smuts arbetar vi oss uppåt i huset och fortsätter spolningen genom alla avloppsgrenar. Slutresultatet är att hela avloppsnätet är genomspolat och rent från avlagringar och proppar. När stamspolningen är färdig lämnar vi givetvis funktionsgaranti på avloppssystemet.

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Recover Industriservice utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – ett smart, miljövänligt och hållbart sätt att öka livslängden på avloppssystemet. Och du, kostnaden är inte alls så hög som de flesta tror. Det är en bra investering i både tid och pengar.

Anslut din bostadsrättsförening kostnadsfritt till ett jouravtal hos Recover. Du får snabb och framförallt prioriterad hjälp vid till exempel en vattenläcka eller stopp i avloppen.

Ett jouravtal säkrar att varje ny styrelse vet vem de ska vända sig till för frågor om vatten och avlopp. Recover Industriservice håller dessutom all dokumentation för föreningens räkning och flaggar upp för kommande stamspolning i rätt tid.

Vid avtalsskrivning går vi som rutin alltid igenom och lär känna fastigheten och gör en uppmärkning av huset; var man stänger av vattnet, om det finns några känsliga rör etc. Som jourkund har du alltid rabatterade priser och förtur i telefonkö. Vi håller reda på alla dina dokument och återkommande rutiner. Ett jouravtal hos Recover Industriservice kostar inget, utan varje uttryckningstjänst eller planerat arbete debiteras enligt ordinarie prislista med din garanterade avtalsrabatt.

Genom Recover Industriservice får du tillgång till en helhetstjänst med spolbilar, kombibilar för spol/sug och kompetent personal. En snabb utryckning innebär att vi begränsar skadorna och tar även hand om efterföljande saneringsarbeten av alla typer.

• Inga månadsavgifter eller anslutningsavgifter
• Ni får rätt att felanmäla dygnet runt, året runt
• Ni blir en prioriterad kund
• Ni får en kontaktperson hos oss
• Ni får fastigheten uppmärkt

Vid akuta ärenden ring 0771-103 500 dygnet runt.

Filmning av ledningar med avancerad inspektionsutrustning. Upptäck sprickor/rörbrott och läckage innan det är försent.

För att ta reda på rörens skick för att veta när det är dags att renovera eller byta ut ska du låta göra en rörinspektion med kamera. En rörinspektion är också lämplig om du har problem med driften för att ta reda på vad det är som orsakar felet eller som besiktningsverktyg inför eller efter en byggnation eller renovering. Recover Industriservice filmar rören från insidan med hjälp av avancerad inspektionsutrustning för att inspektera alla typer av ledningar, både i mark och fastighet. På så sätt upptäcker man sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål som stenar och inträngande rötter.

Med Recover Industriservice som partner får du en besiktning av rörens kondition utförd enligt T25, vilket är den högsta branschstandarden och inkluderar även all dokumentation och färdigt offertunderlag för vidare åtgärder.

Nya rör utan krångliga och tidskrävande stambyten. Spar både tid, pengar och miljö då inga rivningsarbeten krävs.

Inom relining finns flera olika metoder. Vår metod kallas rörinfodring vilket har fördelen att det skapar ett garanterat tätt och helt självbärande system där de gamla rören i praktiken skulle kunna tas bort efter infodringen har härdat. Det gör man förstås inte eftersom det är just det som är hela poängen – vid en relining slipper man både avfall och transport av detta.

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Men du kan i princip fördubbla livslängden genom att göra nya rör inuti de gamla. Genom en rörinfodring renoverar du alltså befintliga rör i fastigheter och mark. Att genomföra en relining av avloppsrör är en tids-, kostnads- och miljöeffektiv lösning där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva. Recover Industriservice har även mätutrustning som hjälper till att hitta rördragningar i konstruktionen, om det saknas ritningar över fastighetens rördragningar.

Vi utför sugning, tömning och blåsning av material som sågspån, lösull, singel eller sand. Det kan tex vara i samband med energieffektivisering i er fastighet kopplat till byte av isolering på vinden. Vi kan även frilägga ledningar och rör istället för att använda en grävmaskin vilket ger en mindre påverkan på er fastighet och miljön.

Vanliga frågor och svar

Det är inte alltid lätt att hålla koll på allt vad gäller skötsel och underhåll i bostadsrättsföreningen. Vi hjälper dig som är engagerad i en BRF-styrelse att få svar på alla dina frågor kring underhåll av vatten och avlopp, stamspolning och fastighetsunderhållning i bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Vi finns för att underlätta din vardag som styrelsemedlem.

Telefon
Uppsala Län 010 – 143 01 30
Stockholms Län 010 – 143 09 95
Västmanlands-, Södermanlands-, Närke Län 010 143 03 20

De första signalerna på ett avlopp som börjar bli igensatt är när avloppet börjar bete sig konstigt såsom att det kluckar, mullrar, luktar dåligt eller att vattnet rinner av långsamt trots att man rensat vattenlåset. I dessa lägen bör man inte ge sig på att lösa problemet själv utan avloppet är troligtvis i behov av en komplett avloppsrensning, en så kallad stamspolning. Fastigheten mår bäst av en kontinuerlig spolning var femte år. Det håller rören i trim och du undviker stopp och många skador.

Vi stamspolar skonsamt med anpassat tryck mellan 100-400 bar hett vatten. Vår inställning är alltid att avloppssystemet ska fungera så länge som möjligt. Spolning genomförs i samtliga avlopp i bostadsrättsföreningens fastighet.

En komplett stamspolning bör utföras var femte år. Hos Recover Industriservice får du som fastighetsägare eller förvaltare erfaren hjälp med stamspolningar. Vid beställning av stamspolning sköter vår arbetsledare all logistik med aviseringar till boende i fastigheten i god tid innan start samt ansvarar för nyckelhantering, utförande av spolning och överlämnande av dokumentation.

Vid ett stambyte installerar du helt nya rör i fastigheten när de är så gamla och trasiga att de inte går att rädda. Ofta kan man istället renovera de befintliga rören genom en rörinfodring, som även kallas relining. Det betyder att du nära nog fördubblar rörets livslängd. Att göra en rörinfodring av avloppsrör är en kostnads-, tids- och miljöeffektiv lösning där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva.

Vi gör nya rör inuti de gamla! Det sparar miljö, pengar, massor med tid och de boende i huset kan bo kvar under tiden. Se filmen om hur rörinfodring med ”strumpmetoden” går till (eller rörinfodring som det också kallas).

Du gör en rörinspektion för att ta reda på rörens skick för att veta när det är dags att renovera eller byta ut. Du kan också göra en rörinspektion om du har problem med driften för att hitta orsaken. En rörinspektion är också ett väldigt bra besiktningsverktyg efter byggnation eller renovering.

Recover Industriservice är utbildade och auktoriserade för utförande av rörinspektioner enligt STVF:s T25 vilket är en tydligt utformad branschstandard som garanterar att du får rätt kvalitet på utförandet och dokumentationen. Du får korrekt och tydligt underlag för att kunna fatta ett snabbt beslut av vidare åtgärder.