Container / Krantjänster


Container
Vår fordonspark är omfattande och vi kan idag erbjuda containerservice i form av såväl avfalls-, sedimenterings-, lift- och lastväxlarcontainrar som förråds- och specialcontainrar.

Krantjänster
Med våra kranbilar och lastmaskiner hjälper vi dig med att transportera allt från arbetsbodar och WC-bodar till grävmaskiner och andra tunga gods.

Läs mer

Läs mer om våra tjänster

Vi har containers i flera storlekar och utföranden; stängda, öppna, stora och små – från 5 kbm till 30 kbm. Enkelt att samla in och sortera avfall även vid stora kvantiteter.

Storsäckar är smidiga att använda och underlättar avfallssortering på plats eller då utrymmet begränsar användningen av containers. Kärl ska du använda när du behöver samla upp mindre mängder avfall eller vid trängre utrymmen.

Sortering av avfall & restprodukter på byggarbetsplats.

ÖPPEN LIFTDUMPER 10m3

Perfekt container för trånga utrymmen där säckar inte går att använda.
Bredd: 1,9 meter Längd: 4 meter Höjd: 1,8 meter
Maxlast: 5 ton.

TÄCKT LIFTDUMPER 10m3

Används vid trånga utrymmen då container måste förslutas och låsas.
Bredd: 1,9 meter Längd: 3,2 meter Höjd: 1,9 meter
Maxlast: 5 ton.

ÖPPEN LASTVÄXLARE 10-40m3

Används bl a vid större rivningar, tömningar av förråd, gårdsstädningar.
Bredd: 2,5 meter Längd: 6,2 meter
10m3: 1 meter hög
20m3: 1,65 meter hög
30m3: 2,3 meter hög
40m3: 2,6 meter hög
Maxlast: 10 ton.

LASTVÄXLARE SLAM 22-30m3

Bredd: 2,5 meter Längd: 6,2 meter
22m3: 1,85 meter hög
30m3: 2,3 meter hög
Maxlast: 10 ton.

FÖRRÅDSCONTAINER 8-20 fot

8 fot
Bredd: 2,2 meter Längd: 2,4 meter Höjd: 2,25 meter

10 fot
Bredd: 2,45 meter Längd: 3 meter Höjd: 2,6 meter

20 fot
Bredd: 2,45 meter Längd: 6 meter Höjd: 2,6 meter

BM SKOPA 5m3

Bredd: 1,9 meter Längd: 2,67 meter Höjd: 1,5 meter
Maxlast: 0,5 ton.