RÖRINFODRING


Genom en rörinfodring, som är en ”strumpmetod” inom relining, renoverar du befintliga rör i fastigheter och mark. Att genomföra en rörinfodring av avloppsrör är en tids-, kostnads- och miljöeffektiv lösning där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva.

Recover Industriservice har även mätutrustning som hjälper till att hitta rördragningar i konstruktionen, om det saknas ritningar över fastighetens rördragningar.

Är ni en BRF som vill veta mer om våra tjänster? Klicka här!

Är du intresserad av rörinfodring på någon av våra orter, ring 010 – 143 03 23 eller skicka ett mail till offert@recover.se

Rörinfodring Stockholm
Tel: 010-143 00 93
Mail: order.isstockholm@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinfodring Uppsala
Tel: 010-143 00 01
Mail: order.isuppsala@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinfodring Göteborg
Tel: 010-143 05 15
Mail: order.isgoteborg@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinfodring Gävle
Tel: 010-143 05 51
Mail: order.isgavle@recover.se
Offert: offert@recover.se

Rörinfodring Mälardalen
Tel: 010-143 00 95
Mail: order.ismalardalen@recover.se
Offert: offert@recover.se

Alla rör i fastigheter och mark har en viss livslängd. Rätt skötsel och löpande underhåll som regelbunden stamspolning och rensning förlänger den livslängden avsevärt. Men du kan i princip fördubbla livslängden genom att göra nya rör inuti de gamla.

När ett rörsystem inte längre fungerar som det ska – trots bra underhåll – då blir det återkommande stopp i avloppet eller läckor som kan orsaka stora vattenskador. Rören är gamla och det är antingen dags för stambyte eller renovering av de gamla. Inom relining finns flera olika metoder. Vår metod kallas rörinfodring vilket har fördelen att det skapar ett garanterat tätt och helt självbärande system där de gamla rören i praktiken skulle kunna tas bort efter infodringen har härdat. Det gör man förstås inte eftersom det är just det som är hela poängen – vid en rörinfodring slipper man både avfall och transport av detta.

Vid behov spolar vi ledningen som ska inspekteras. På så sätt ser vi rörväggen bättre och kan bedöma ledningens kondition. Vi antecknar dimension, rörtyp, läge och annan relevant information i inspektionsprogrammet. Inspektionsutrustningen mäter även ledningens lutning. När en avvikelse påträffas under en rörinspektion stannas kameran och observationen dokumenteras av operatören. Kamerorna kan rotera 360 grader och har zoom-funktion för att göra det möjligt att ta detaljrika bilder även i svåra miljöer. Räckvidden är upp till 500 meter från startpunkten.

För att se över de gamla rörens skick filmar vi insidan. Då får vi en bra överblick av behov och arbetets omfång. Om rörsystemet i stort är i bra skick men har vissa speciellt utsatta eller slitna delar kan vi göra rörinfodringar på enbart dessa partier. Du som kund får ta del av filmen och en sammanställd rapport. Vi gör en tidplan för hela fastigheten och sköter informationen till alla boende. En ungefärlig tidsåtgång att räkna med är en veckas arbete per lägenhet eller per småhus (privat villa). Rören rensas sedan och iordningställs inför rörinfodringen.

  1. Operatören filmar de gamla rören för att se deras skick och få en överblick av omfånget av arbetet.
  2. Filmen och en sammanställd rapport skickas till kunden.
  3. Rören rensas och iordningställs för rörinfodring.
  4. Det nya fodret förs in via en specialkonstruerad utrustning.
  5. Fodret härdar på några timmar och röret kan därefter användas som vanligt.

I nio fall av tio fungerar det att göra en rörinfodring av äldre stammar. De gamla rören används som en slags gjutform och metoden fungerar fint näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Ett sömlöst foder som nästan ser ut som en strumpa förs in i de gamla rören via en specialutrustning. Fodret impregneras med epoxy (en slags slitstark plast) och vrängs på plats med hjälp av tryckluftsteknik, vilket ger en garanterat jämn och tät yta. Rören blir homogena på insidan med mjuka övergångar vid förgreningar och böjar, helt utan skarvar och kanter. Vid förgreningar gör vi alltid förstärkningar så att vi kan garantera 100% tätt. Fodret härdar på några timmar och sedan kan röret användas som vanligt.

Systemet vi arbetar med heter Sacpipe Connection System, nya självbärande rör som monteras inuti det gamla, ofta trasiga, rörsystemet. Avloppsstammens funktion blir återställd, näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar och får en hållbarhet motsvarande nya plaströr.

Se filmen om Sacpipe Connection System här >>

Vi uppfyller de krav som Sacpipe Connection System ställer på sina auktoriserade installatörer. Som kund kan du därför vara säker på att de nya rören är av högsta kvalitet och att arbetet utförs av utbildade specialister.

För oss handlar det om ett helhetstänkande, som omfattar allt från utbildning av installatörer till en snabb, miljömedveten och kostnadseffektiv installation med en garanterad hög kvalitet.

Sacpipe Connection System installeras med hjälp av tryckluftsteknik. Själva råvaran är av ett industriellt tillverkat material (epoxy) som är testat, identifierbart och spårbart.

Avloppsstammar

Sacpipe Connection System installeras med hjälp av tryckluftsteknik. Själva råvaran är av ett industriellt tillverkat material (epoxy) som är testat, identifierbart och spårbart.

Grenrör

Överlappande grenrör ger ett skarvlöst rörsystem med förstärkningar i varje förgrening. Grenförstärkningarna är ett tillval och anpassas till varje system.

Böjar

Systemet klarar flera böjar på upp till 90°.

Anborrningsgren

För nya anslutningar på befintliga köksstammar vid rörinfodring med flexibla foder (75/100). Anslutnings­diameter Ø50.

Dimensionsförändringar

Systemet klarar dimensionsförändringar i avloppssystemet och skapar mjuka övergångar, utan kanter och skarvar.

Instickshylsa

En instickshylsa i plast säkrar övergången från konventionella rör till infodrade rör. Hylsan monteras tillsammans med en JET-koppling och fogmassa.

Även om man har tillgång till ritningar kan det vara svårt att hitta rören. Med hjälp av sonder och olika mätinstrument lokaliserar vi rördragningar och anslutningar. Tillsammans ger rörpejling och rörinspektion exakt information om var påstick finns samt hur systemet är uppbyggt. Dessutom kan vi med pejling ta fram kopplingsritningar.

När du anlitar Recover Industriservice får du tillgång till en helhetstjänst. Beroende på vilken typ av problem du behöver hjälp med anpassar vi tjänsten – och vi har allt under vårt eget tak. Vår kompetens bygger på lång erfarenhet vilket ger oss möjlighet att snabbt avgöra vilken metod som är rätt för dig just nu och på längre sikt. Vi arbetar förebyggande och delar gärna med oss av kunskapen om hur man genom återkommande underhåll och rätt skötsel i stort och i smått kan förlänga både hållbarhet och intervallen mellan större ingrepp. Det gynnar både miljön och din ekonomi.