SLAMSUGNING


Recover Industriservice suger och tömmer allt från 3-kammarbrunnar till bensinstationsslam. Till vanligheten hör tömning av fettavskiljare åt restauranger/gatukök etc. Vi utför också slamsugning på kommunala uppdrag.

 

Kontaktuppgifter

Slamsugning Stockholm
Tel: 010-143 09 97
Mail: order.isstockholm@recover.se
Offert: offert@recover.se

Slamsugning Gävle
Tel: 010-143 05 51
Mail: order.isgavle@recover.se
Offert: offert@recover.se

Slamsugning Uppsala
Tel: 010-143 09 65
Mail: order.isuppsala@recover.se
Offert: offert@recover.se

Slamsugning Mälardalen
Tel: 010-143 03 25
Mail: order.ismalardalen@recover.se
Offert: offert@recover.se

Slamsugning Göteborg
Tel: 010-143 05 15
Mail: order.isgoteborg@recover.se
Offert: offert@recover.se

Om slamsugning & dagvattenbrunnar

Vid en slamsugning av en brunn, oavsett om det är en 3-kammarbrunn, en 2-kammarbrunn eller till och med en dagvattenbrunn, är processen relativt likartad. En specialiserad sugbil använder en kraftfull sugslang för att tömma brunnen på slam.

3-kammarbrunnar utgör den vanligaste typen och är uppbyggda av tre separata kammare. Dessa kammare möjliggör sedimentation av avloppsvattnet och samlar det resulterande slammet för periodisk tömning. Liknande principer gäller för 2-kammarbrunnar samt för slutna tankar och minireningsverk.

Även dagvattenbrunnar kräver underhåll, och slamsugningsprocessen utförs likväl med specialutrustade sugbilar. När sugbilens tank är full av det avlägsnade slammet, transporteras det till en reningsanläggning eller behandlingsanläggning för korrekt hantering och avlägsnande av avfallet. Det är viktigt att regelbundet underhålla dagvattenbrunnar för att säkerställa deras effektiva funktion.

En rekommendation är att rensa dem åtminstone två gånger om året. En rengöring bör genomföras på hösten och en på våren för att avlägsna löv, grus och annat skräp som kan ha samlats i brunnen. På hösten är det särskilt viktigt eftersom det är en period med ökad nederbörd, och det är avgörande att vara förberedd på detta. På våren, efter att all snö har smält och under den efterföljande perioden av ökat regn, är det också nödvändigt att utföra en rengöring för att säkerställa att dagvattenbrunnen förblir fri från blockeringar och fungerar korrekt.