Torrsug / Grävsug


Torrsugning är ett smidigt sätt att tömma eller fylla krypgrunder, vindar och andra utrymmen där det är svårt att komma åt. Genom torrsugning flyttar du material effektivt – och framförallt dammfritt! Ordet torrsugning är något missvisande; ordet ”torr” eftersom maskinen kan suga i princip vad som helst, så även blöta material. Och ordet ”sugning” eftersom maskinen både kan suga in och blåsa ut olika material. Kontakta oss med ditt problem så hittar vi den bästa lösningen för just dig.

Torrsugning / Vakuumsugning

Torrsugning görs med en teknik som kan liknas vid en jättestor dammsugare. Vi utför sugning och tömning av material som sågspån, lösull, singel eller sand. Vi har utrustning för att suga rent i alla slags utrymmen, från omfattande industrirengöring till källaren i villan. Inget jobb är för litet eller stort, vi hjälper dig! I industrin kan torrsugning vara lämplig vid rengöring av brännugnar, traverser och bandgångar med mera. På renoverings- och tillbyggnadsarbeten är metoden bra vid till exempel sugning av trossbottnar eller för att avlägsna taksingel.

Vid byggen och renovering finns krav på hur mycket damm som får spridas. Med en torrsug slipper du tänka på det då allt sugs in i den stora dammsugaren och lämnar både platsen och omgivande utrymmen helt rena. Ofta kanske man tar handkraft till hjälp för att bära ut tungt material i exempelvis svårtillgängliga källare och även här finns stränga krav på hur länge en person får bära tungt. Med hjälp av långa slanglängder arbetar vi väldigt flexibelt och kan komma åt i trånga utrymmen en bra bit ifrån själva bilen. Låt torrsugen göra det tunga lyftet eller materialförflyttningen. Det är både tids- och kostnadseffektivt och dessutom undviker du helt onödiga arbetsmiljö- och personskador.

Vi tar alla typer av torrsugningsuppdrag. Vi arbetar ofta i industrimiljöer, och hjälper även till vid ombyggnad och renovering av fastigheter. Sugbilarna tömmer med hjälp av vakuum, effektivt utrymmen på material som sand, grus, sågspån, lösull och taksingel. Vi tar även hand om avfallet och transporterar bort det. Vi har kontakter med stora avfallsanläggningar för att materialet ska sorteras rätt. Tidsbesparingen är stor, och om du räknar på alla moment i kedjan blir även kostnadsbesparingen tydlig. Det går att använda torrsugning för så mycket; reningsverk, renoveringsobjekt av fastigheter, industrier, anläggningsarbeten, trånga utrymmen m.m.

Sugbilar kan också användas på motsatt sätt, för att blåsa ut material för att till exempel fylla igen en grund eller fylla en yta med grus. Vi kan alltså blåsa in material där det behövs. I trånga miljöer kan man snabbt blåsa in exempelvis singel eller makadam. Vi tillhandahåller hela kedjan från beställning och upphämtning av material, vilket vakuumsugs in i tanken på sugbilen. Därefter vänder vi på tekniken och blåser ut grusmaterialet precis där det ska vara. För vissa speciella material som till exempel isolering använder och synkar vi med specialiserade samarbetspartners för inblåsningen efter att vi har sugit bort den gamla. Effektivt och smidigt, helt enkelt.

Med över 20 års erfarenhet har vi skaffat oss en bred kunskap och behöver därför inte uppfinna hjulet vid varje nytt uppdrag. Vi vet hur varje situation ska hanteras och anpassar tjänsten efter ditt behov. Genom en god planering tillsammans med dig som kund kan vi alltid leverera en kostnadseffektiv tjänst utifrån ditt perspektiv. Om det behövs involverar vi fler parter och packar ihop hela kedjan på bästa sätt. Vi har en kompetent arbetsledning som kartlägger arbetet och guidar till rätt lösning för just dig. Som kvalitetssäkring återkopplar vi löpande och stämmer av när det är klart samt kontrollerar om något mer behövs. Recover Industriservice är bra på att anpassa tjänsten och tar små som stora jobb.

Grävsug / Vakuumschaktning

Vakuumschaktning med grävsug är ett mycket säkert och skonsamt sätt att frilägga trädrötter, rör i mark samt grävning runt kablar och mycket annat. En grävsug är ett detaljinstrument som med finlirande teknik suger upp markmassorna istället för en mer traditionell grävning. Recover Industriservice har lång erfarenhet av alla typer av arbeten och tar hela ansvaret för planering, genomförande och bortforsling. Kontakta oss så guidar vi dig fram till rätt lösning och kartlägger vilka metoder och verktyg som behövs för just ditt problem.

Den stora fördelen med grävsugning är att den inte skadar något där nere under marken och den kan komma åt där det är för trångt för en grävmaskin. Naturen kan vara känslig eller så finns här ett kabelstråk att ta hänsyn till. Grävsugen arbetar försiktigt och precist, så arbetssättet är både tids- och kostnadsbesparande. Framförallt eftersom du inte riskerar återställningsarbeten vid eventuella skador. För oss är inga arbeten för stora och det enda som egentligen krävs är att terrängen måste kunna bära en lastbil.

Recover Industriservice har lång och bred erfarenhet och genomgår fortlöpande utbildningar vilket är viktigt för att hålla sig à jour med teknik och nya metoder. En av Europas främsta trädexperter har utbildat oss i trädrotens mycket känsliga system och hur man på bästa sätt beskär och varsamt lagar en skada för att undvika rötskador.

Recover Industriservice har två grävsugare och dessa är utrustade med en modern slangteknik som jobbar mer i detalj. Här finns också ett roterande verktyg, ett slags munstycke som med effektiv rotation arbetar sig ner i kompakt mark samtidigt som den suger. Grävsugarna är dessutom utrustade med ett verktyg för att kunna tippa av materialet på en lastväxlare för smidig bortforsling av massorna.

Säker och skonsam vakuumschaktning med grävsug

  • Friläggning av trädrötter.
  • Skadar ej rör i mark.
  • Säker grävning runt kablar.

6-10m slangarm
Ingen extra grävmaskin krävs för att hålla slangen. Maskinen och slangarmen kan fjärrmanövreras och köras av en och samma person.

10″ (250mm) slang
För högre sugkapacitet och grövre massor.

Tanken rymmer 10m³
Kan sidotippas i till exempel en separat container, utan att grävsugen behöver förflyttas.

Inbyggd luftkompressor
Enkelt kan anslutning till pneumatisk utrustning, som till exempel luftlansar för att luckra upp jorden.

Vattentank på 1m³ och inbyggd högtryckstvätt

Maximalt luftflöde på 42000m³/h
Cirka 5 gånger högre än vanliga torrsugsfordon.

Klarar även våta massor och slam – en bil som klarar alla olika typer av arbeten.