VATTENRENING


För rening av vatten, där utmaningen omfattar partiklar och partikelbundna föroreningar, erbjuder Recover industriservice smidiga lösningar som inkluderar allt från fällning och flockning till sedimentcontainers och enkelt skötta lamellavskiljare. Vi designar system för alla typer av kapaciteter, från låga till höga flöden.

Våra moderna och lättanvända vattenreningsanläggningar går att skräddarsy, för att uppfylla samtliga platsspecifika utmaningar ett projekt kan erbjuda. Vi tar ansvar för etablering och avetablering av anläggningarna samt utför service och driftkontroller i alla våra vattenreningsprojekt. För vatten förorenade med lösta metaller, organiska föroreningar och PFAS erbjuder vi mobila lättskötta och vintersäkrade filteranläggningar, vilka kan utrustas med filtermassa efter behov. Organiska föroreningar behandlas ofta effektivtmed aktiva kolfilter, vi kan även filtrera bort tungmetaller. Även dessa enheter kan designas för alla typer av flöden, och kan enkelt kopplas till våra partikelavskiljande system.

Sedimenteringscontainer

Vi har sedimenteringscontainerar från 10kb – 40kb.

Inför etablering behövs en lämplig yta för uppställning av utrustningen med tillgång till el i det fallvintersäkring behövs (16 A). Beroende på kvaliteten på inkommande vatten behöver lamellavskiljaren olika mycket kontroll och skötsel. Vid normalbelastat vatten är en tömningsfrekvens av 2–4 veckor normalt. Vid perioder av grumligt vatten med mycket partiklar kan veckovis tömning behövas. Tömning utförs med hjälp av sugbil.

Vi har flertalet tankar i olika storlek och utformning för olika ändamål, allt från dricksvatten och avloppstankar till lagerhållning av länsvatten.

Färskvatten med vattencontainer

Isolerad och uppvärmd vattencontainer med 10 kbm trycksatt vatten med rening (filter och UV-ljus) för att säkerställa vattenkvalitén. Kan kopplas upp mot byggbodar eller fastighet. Utrustad med larm för att minimera risken att vattnet tar slut. Vi kan även schemlägga påfyllningar för att ytterligare minska risken att vattnet tar slut. Kräver 16 A strömmatning.

Vi kan även anpassa och koppla ihop flera tankar om det krävs större volymer. Vi har lösa pumpenheter som även dem har rening med filter och UV-ljus som kan kopplas till alla tankar.