Visselblåsning


Recover Industriservice strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som påverkas av vår verksamhet. Du har en viktig roll i vår framgång.

Visselblåsning ger möjlighet att rapportera misstankar om felaktigt agerande, allt som inte stämmer överens med våra värderingar och policyer. Vår visselblåsar-tjänst är ett system för tidig varning för att minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vi rekommenderar främst att du kontaktar en chef i vår organisation. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi möjligheten att rapportera din farhåga anonymt.

Visselblåsning kan användas för att informera om en farhåga för något som inte är i linje med våra värderingar och etiska koder, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en persons liv eller hälsa. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Rapportera här